Chcem vedieť ako využiť
plyn v domácnosti.

Chcem vedieť ako využiť
plyn vo firme.

Domácnosť

Vykurovanie

Je to ideálne, nezávislé palivové riešenie na zabezpečenie tepla
Vášho domova alebo vhodné na vykúrenie pri výstavbe objektov.
Tento druh vykurovania je vhodný nielen pre rodinné domy, ale
prostredníctvom propán butánu sa dajú realizovať všetky koncepty
zabezpečenia energie pre čisté a úsporné kúrenie s vysokými
úžitkovými vlastnosťami. Propán bután zabezpečuje ekologické
vykurovanie bez škodlivých emisií a je priateľský k životnému prostrediu. Kúrenie na plyn je vhodnou voľbou i tam, kde sú kladené
prísne požiadavky na ochranu vzduchu, vody a pôdy.

Varenie

Prečo variť na propán-butáne? Je to predovšetkým rýchlejšie,
ekonomickejšie a dochádza k ľahšej kontrole prípravy stravy.
Taktiež sa Vám nemôže stať, že obed zostane nedovarený,
pretože sa Vám nečakane prerušila dodávka energie. Vďaka
týmto základným črtám, vysokej účinnosti a hospodárnosti
našiel širokú škálu uplatnenia v kuchyniach nejednej gazdinky
a hlavne profesionálnych šefkuchároch, ktorí dávajú prednosť plynu pred elektrinou a to hlavne vďaka jeho plynulosti a presného nastavenia výhrevnosti, ľahkej manipulácii, údržbe a kratšiemu času prípravy jedál.

Grilovanie

Chcete sa pri grilovaní cítiť komfortne, bezpečne,
bez dymu, pripáleného tuku a hlavne čisto? Tak presne tieto vaše požiadavky pre moderný spôsob grilovania spĺňajú plynové grily. Na grilovačke sa chcete baviť a dobre najesť, chcete niečo čo je jednoduché na údržbu a obsluhu, preto je propán-bután vo fľašiach to pravé čo hľadáte na vašu gril-party.

Vo firme

Poľnohospodárstvo

Propán je plyn, ktorý zaraďujeme medzi moderný zdroj energie. V poľnohospodárstve sa využíva na
družstvách a vo farmách. Zabezpečuje intenzívny
chod pre spaľovne živočíšneho materiálu, bitúnky, pre sušičky v rastlinnej výrobe, na vykurovanie
skleníkov a fóliovníkov, rôznych poľnohospodárskych
objektov, sadov a vinohradov.

Stavebníctvo

Propán je plyn, ktorý sa využíva v tomto odvetví na vykurovanie, sušenie a urýchlenie všetkých mokrých procesov na stavbách, tiež na ohrev vody, pre mobilné aj stabilné technológie v betonárkach.

Strojárstvo

Propán šetrí náklady a nahradzuje acetylén. Je ním možné rezať, zvárať, spájkovať, žíhať, zlievať, vytvárať ochrannú atmosféru alebo
vykurovať prevádzku.